PSČ v zahraničí

Obdobu českého PSČ najdeme i v celé řadě dalších států napříč kontinenty. Nejčastěji je používaný anglický termín “postcode” či “Postal Code”. Dále například v USA využívají označení “ZIP code”, v Německu potom zkratku “PLZ”.

Jakou podobu mají PSČ ve světě?

Ve většině případů tvoří zahraniční PSČ číselný kód. V některých státech jsou ale spojovány číselné kódy s písemnými, což přináší možnost většího množství kombinací. Tento systém směrovacích čísel používá např. Nizozemsko nebo Kanada. Lze díky nim přesně určit ulici či dokonce objekt.

V mezinárodním poštovním provozu se pro rozlišení států (zejména používajících čtyř či pětimístný číselný systém) používá předřazení kódu státu (dle nových doporučení např. DE pro Německo nebo FR pro Francii). V praxi ale není tento způsob příliš rozšířený.

Jak vyhledat konkrétní PSČ?

Existují užitečné české vyhledávače, díky kterým lze jednoduše najít PSČ konkrétních měst a obcí v zahraničí. Většina států má zároveň, stejně jako je tomu u nás, k dispozici vlastní on-line databáze či vyhledávače, skrze které je možné kód dohledat.

Kam správně umístit zahraniční PSČ v adrese?

Umístění PSČ v adrese není mezinárodně kodifikováno. V anglofonních zemích tvoří PSČ poslední řádek adresy, v zemích kontinentální Evropy se řadí před název obce. V Japonsku, Rusku nebo Číně je PSČ umístěno na začátku adresy.